Om oss

– Det judiska folket har rätt till ett nationellt hemland i Landet Israel
– Flyktingproblemen måste få en lösning som inte hotar den judiska statens existens
– Konflikten mellan Israel och dess grannar måste lösas i direkta förhandlingar mellan parterna